عکس

دختر به پسر گفت : به نظر ت من قشنگم ؟ پسر گفت : نه ....... دختر از پسر پرسيد که تو

 ميخواي من پيشت باشم تا هميشه ؟ پسر گفت : نه........ دختر به پسر گفت : اگه من يه روزي

 ترکت کنم تو برام گريه مي کني؟ پسر گفت : نه....... دختر در حالي که گريه مي کرد و مي

خواست بره که پسر دستش رو گرفت و گفت : از نظر من تو قشنگ نيستي بلکه زيبايي ......

 من نمي خوام تو پيشم باشي بلکه نياز دارم که تو پيشم باشي و اگه يه روز از پيشم بري من

برات گريه نمي کنم بلکه مي ميرم....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم آبان ۱۳۸۷ساعت 23:36  توسط milad  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ساعت 19:42  توسط milad  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ساعت 12:57  توسط milad  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ساعت 12:54  توسط milad  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ساعت 12:45  توسط milad  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ساعت 12:42  توسط milad  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ساعت 12:39  توسط milad  | 

+ نوشته شده در  جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ساعت 12:35  توسط milad  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم آبان ۱۳۸۷ساعت 12:26  توسط milad  |